Urząd Gminy w Godowie

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00
Strona główna/Podatki/Stawki opłat i deklaracja

Stawki opłat i deklaracja

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
OD 1 KWIETNIA 2019 ROKU

Zgodnie z Uchwałą nr IV/32/2019 Rady Gminy Godów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 1 marca 2019 r. poz. 1688) informujemy, iż od 01 kwietnia 2019 r. wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynosi:

  • w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 18,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość
  • w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób zmieszany 40,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się jako iloczyn stawki opłaty i danych podanych w złożonej deklaracji [stawka x ilość osób].

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w terminach:

  • do 15 marca za I kwartał danego roku
  • do 15 czerwca za II kwartał danego roku
  • do 15 września za III kwartał danego roku
  • do 15 grudnia za IV kwartał danego roku

Indywidualne rachunki bankowe pozostają bez zmian. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Podatków i Opłat pod numerem telefonu 32 476 50 65 wew. 29.

do góry