Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Ulgi i zachęty

Inwestorzy lokujący swoją działalność na terenie Gminy Godów mogą starać się o wsparcie na podstawie przepisów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, z opcją obniżonych stawek minimalnych nakładów inwestycyjnych (uprawnienie takie dotyczy m.in. gmin graniczących z miastem tracącym funkcje społeczno-gospodarcze). 

Pomoc publiczną mogą otrzymać firmy z sektora tradycyjnego przemysłu (z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz) oraz niektóre firmy z sektora usług - usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych, usługi architektoniczne oraz inżynieryjne.
Projekt inwestycyjny musi spełnić określone kryteria ilościowe i jakościowe, aby otrzymać pomoc publiczną. Kryteria ilościowe są uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie, w którym inwestycja będzie realizowana oraz od wielkości przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem:

Ulgi podatkowe KSSE

Informacje na temat pomocy publicznej dla inwestorów dostępne są także na stronie Polskiej Agnecji Inwestycji i Handlu w zakładce "Zachęty inwestycyjne".

do góry