Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Wydarzenia i projekty

 

Projekt pn. "Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego".

Głównym celem projektu jest stworzenie mechanizmu, łączącego ponownie partnerów, twórców szlaku, udostępniającego bogate transgraniczne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, skupiającego uwagę na atrakcyjności pogranicza, a także wydłużenie sezonu turystycznego oraz zrównoważenie ruchu turystycznego i podkreślenie spójności oferty transgranicznej jako jednego produktu.

Istotnym elementem kampanii są warsztaty z branżą w celu włączenia branży do promocji Żelaznego Szlaku Rowerowego poprzez współuczestnictwo w Festiwalach. Animowanie współpracy z podmiotami z branży turystycznej jest realizowane na bazie spotkań i dyskusji pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. Efektem projektu będzie zatem nie tylko oddziaływanie na turystów, ale również podmioty branży turystycznej, która przedstawi spójną i kompletną ofertę głównej grupieodbiorców. W ramach multiplikacji efektu branża ta skorzysta na wydłużeniu czasu pobytu i zrównoważeniu odwiedzalności regionu. Efekt ten przełoży się na rozwój nowych ofert okołoturystycznych, wzrost ekonomiczny i tworzenie nowych miejsc pracy, co doprowadzi do pozytywnych zmian w jakości życia mieszkańców pogranicza, a tym samym niwelowaniu negatywnych trendów demograficznych w tym obszarze.

 

Spotkania branżowe Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego

Zdjęcia prezentują fotorelację ze spotkań w ramach sieciowania oferty turystycznej przy Żelaznym Szlaku Rowerowym.

Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003109 realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020

logo Interreg Va

 

 

 Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Gołkowicach

nowa droga do terenów inwestycyjnych

Zadanie obejmowało budowę drogi dwukierunkowej o dł. 600 m stanowiącej dojazd do terenów zabudowy produkcyjno-usługowej z włączeniem do drogi powiatowej nr 5037S ul. 1-Maja w Gołkowicach, droga kl. D o szerokości nawierzchni mineralno-asfaltowej 6m (pierwszy odcinek) w końcowym odcinku zwężona do 3,5m. Zakres obejmował budowę drogi (jezdni, chodnika, pobocza), zjazdów indywidualnych, kanalizacji deszczowej, profilowanie rowów, przebudowę przepustu, budowę sieci oświetlenia ulicznego.

flaga i godło

Wartość dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2.555.044,12 zł brutto

logo polski ład

do góry