Urząd Gminy Godów

godziny pracy urzędu:
Pn: 7:00 – 17:00 ; Wt – Cz: 7:00 – 15:00 ; Pt: 7:00 – 13:00
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel.:
+48 32 476 50 65
fax:
+48 32 476 51 00

Potencjał gospodarczy

Gospodarka
• ponad 1 tys podmiotów gospodarczych
• możliwości przyciągające inwestorów z różnych branż
• siedziba wielu dużych przedsiębiorstw

Godów jest doskonale zlokalizowany leży bowiem w niewielkiej odległości od granicy polsko-czeskiej Położenie gminy wpływa na dostęp zarówno do krajowego, jak i zagranicznego rynku zbytu oraz rynku pracowniczego. Niedaleko Godowa zlokalizowany jest większy ośrodek miejski, który wzmacnia tę dostępność. Wartą odnotowania jest także rozwinięta infrastruktura drogowa, która ułatwia zarówno codzienne funkcjonowanie w gminie, jak i dojazd do sąsiednich ośrodków.  Pozytywnym aspektem są też atrakcyjne ceny nieruchomości oraz fakt, iż cała gmina objęta jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Czynniki te ułatwiają planowanie długoterminowych inwestycji wymagających wieloaspektowego wykorzystania oferty gminy. Godów jest świadom swojego potencjału, promując go bardzo aktywnie zewnętrznie i wewnętrznie
gmina nie tylko stara się pozyskiwać nowych przedsiębiorców, ale też docenia i motywuje już obecnych na terenie gminy.
Gmina współpracuje również z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną jedną z najlepiej ocenianych stref gospodarczych w Europie, co przekłada się na duże wsparcie biznesu działającego na terenie gminy. Potencjalnie problematyczne dla zlokalizowanego tu biznesu mogą być kwestie wynikające z co najmniej krajowych negatywnych trendów ekonomicznych. Wśród nich odnotować można rosnące koszty pracy, rosnące koszty inwestycji, a także rosnące koszty produkcji i transportu.  Wśród opcji prorozwojowych gminy, które mogą zrównoważyć ewentualne minusy czy zagrożenia, należy wymienić nową perspektywę finansową 2021-2027 Funduszy Europejskich, a także krajowe granty inwestycyjne. Pieniądze te z całą pewnością przełożą się na rozwój wielu sfer takich, jak infrastruktura czy rozwój kompetencyjny lokalnej siły roboczej. Godów ciągle stara się, by funkcjonowanie na terenie gminy było łatwiejsze i wygodniejsze. Widać to w planowanych i już realizowanych inwestycjach infrastrukturalnych.

Gmina konsekwentnie realizuje swoje długoterminowe założenia rozwojowe. Zgodnie ze „Strategią rozwoju gminy Godów na lata 2021-2027" plan rozwojowy gminy opiera się na oczekiwaniach i aspiracjach różnorodnych środowisk i podmiotów lokalnych. Wizja gminy wymaga działań, które zostały określone dla czterech celów strategicznych
• Godów gminą społecznie wrażliwą,
• Godów gminą społecznie aktywną, wykorzystującą potencjał i zaangażowanie mieszkańców,
• Godów gminą zapewniającą kolejnym pokoleniom zieloną przyszłość,
• Godów gminą zrównoważonej gospodarki, wykorzystującą potencjał rozwojowy transformacji oraz gminą wspierającą przedsiębiorczość.

W Godowie działają 1 033 podmioty gospodarcze (2021 rok). W latach 2017-2021 liczba przedsiębiorstw wzrosła o prawie 17%. Do największych przedsiębiorstw działających w Gminie Godów należą CAPEK Sp. z o. o., Haberkorn Sp. z o. o., FLAGOWA KRAINA Sp. z o. o., Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa Karasek sp. j.,  DIG ŚWITAŁA Sp. z o. o.

Najpopularniejszymi obszarami działalności są handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe. Z kolei w ciągu ostatnich 5 lat najpopularniejszymi obszarami zainteresowań inwestorów były zielone technologie.

Wschodzącą branżą jest turystyka wykorzystująca rosnącą popularność Żelaznego Szlaku Rowerowego. Każdego roku Szlak odwiedza kilkaset tysięcy turystów, a w letnie weekendy Szlak przemierza nawet kilkanaście tysięcy rowerzystów.

do góry